Abeceda farieb

Farby v priestore môžu byť pasívne, aktívne aj neutrálne. Silné farby - najmä červená, oranžová a žltá sú aktívne a poskytujú ľuďom dodatočnú energiu. Farby pripomínajúce nebo a vodu - modrá, zelená a svetlohnedá sú pasívne farby a utišujú.

Farba je zmyslový vnem, ktorý nastane, keď svetlo určitého spektra aktivuje receptory na sietnici oka. Farbu tiež pripisujeme povrchom predmetov, materiálom, zdrojom svetla atď. v závislosti od ich vlastností absorpcie, odrazu alebo emisie svetelného spektra.

Farby bežne rozdeľujeme na primárne a sekundárne. Tri primárne farby sú: červená, žltá a modrá. Primárne sú preto, lebo ich nie je možné získať zmiešaním iných farieb. Tri sekundárne farby získame zmiešaním základných farieb: červená + žltá = oranžová, modrá + žltá = zelená a modrá + červená = fialová. Existujú aj terciárne farby, ktoré získame zmiešaním primárnych a sekundárnych (napr. modrozelená, žltozelená atď.).

Druhé rozdelenie farieb je na teplé (červená, žltá, oranžová) a studené (modrá, fialová, zelená). Takéto delenie pochádza z toho, že v prírode ich môžeme pozorovať pri niektorých tepelných stavoch (červená - oheň, modrá - more). Neutrálne farby sú hnedá, farba kávy atď.

Komplementárne farby sú také dve farby, kde v jednej farbe nie je ani trochu z tej druhej farby. Komplementárne farby sa nachádzajú na opačných stranách Ostwaldového farebného kruhu. Sú to: oranžová a modrá (pretože oranžová vzniká zmiešaním červenej a žltej, teda v sebe nemá vôbec žiadnu modrú), fialová a žltá, červená a zelená.

Farby dúhy obsahujú spektrum šiestich farieb (primárnych a sekundárnych), ktoré možno vidieť pri prechode svetelného lúča cez optický trojboký hranol.

Symbolický význam farieb

Farby majú oddávna veľkú symbolickú hodnotu. Napr. zlatá farba (najmä v kresťanskom maliarstve) predstavuje vyžarovanie ducha a svätosť, zatiaľ čo fialová (purpurová alebo porfýrová) je kráľovská farba, pretože rímski cisári, ktorí zdedili titul, dostávali prídavné meno „Porphyrogenitus“ (narodený v purpurovej) pre vzácny fialový kameň - porfýr, ktorý cisári dovážali z ďalekého Egypta.

Symbolická hodnota farby sa mení v závislosti od prostredia, v ktorom sa používa. Napríklad červená je farbou lásky, ale v politickom živote znamená komunizmus. Zelená je farbou nádeje, ale zároveň aj islamu a hnutia za ochranu prírody - zeleného hnutia. V európskej kultúrnej oblasti je čierna farba farbou smútku a pokánia, ale na Ďalekom východe, napríklad v Indii, to isté predstavuje biela farba. Ostatné farby sú tiež symbolické: žltá je farbou judaizmu, ale aj Vatikánu; čierna je farbou fašizmu a teroru vôbec; ružová vyjadruje optimizmus, fialová závisť atď.

Psychologický účinok farieb

U farieb ide o viac ako o vizuálnu a peknú kombináciu. Farby predstavujú druh neverbálnej komunikácie. Okrem toho, že majú svoju symboliku a zmysel, farby niekedy vyvolávajú aj určité fyzické reakcie.

Napríklad, je potvrdené, že červená farba zvyšuje krvný tlak, žltá stimuluje, vyvoláva radosť a šťastie; oranžová pôsobí slávnostné, veselo, vyvoláva pocit zdravia a radosti zo života; zelená uvoľňuje a vytvára vnútorný pokoj; modrá upokojuje a povzbudzuje koncentráciu; fialová tlmí vášeň a biela unavuje.

Okrem toho, že farby môžu byť pasívne, aktívne a neutrálne, majú aj svoje pozitívne a negatívne významy. Každá farba má určitý psychologický účinok, teda vyvoláva v nás rôzne pocity. Niekoľko príkladov farieb a ich účinkov:

Červená - silné, dráždivé pôsobenie, zlepšuje náladu, zrýchľuje pulz, dýchanie a zvyšuje svalové napätie. Červená farba znamená lásku, vášeň, radosť, ale niektoré odtiene tejto farby (tmavočervená) predstavujú diabla a revolúciu.

Červená farba je silná a má najdlhšiu vlnovú dĺžku svetelného spektra. Môže vyvolať silné fyzické a emocionálne reakcie. Pôsobí, že je bližšie, ako v skutočnosti, a vzbudzuje pozornosť. Pozeranie červenej farby môže zvýšiť srdcový tep a zrýchliť dýchanie, čo môže byť užitočné, ak potrebujete trochu povzbudiť. Je spojená s láskou, teplom a pohodlím. Považuje sa za intenzívnu farbu, či dokonca farbu hnevu, ktorá spôsobuje vzrušenie.

Žltá - stimuluje, spôsobuje radosť a šťastie a predstavuje nádej. Má vysokú viditeľnosť a používa sa v premávke. Pozitívne významy tejto farby sú opatrnosť, jasnosť, inteligencia, radosť, organizácia, jar, a negatívne významy zahŕňajú lenivosť a cynizmus.

Žltá je najťažšia farba pre ľudské oko, ktorú mozog potrebuje dešifrovať, píše sa, že príliš veľa žltej farby môže spôsobiť nevoľnosť a bolesť hlavy. Vystavenie žltej farbe môže stimulovať duševné činnosti a zvýšiť energiu. Bolo pozorované, že zvyšuje koncentráciu, a preto sa často používa na zápisníkoch. Považuje sa za veselú a optimistickú farbu. Žltá môže takisto vyvolať úzkosť a nízke sebavedomie.

Oranžová - pôsobí slávnostné, veselo, vyvoláva pocit zdravia a radosti zo života; Oranžová farba predstavuje vytrvalosť, odvahu, sebavedomie, priateľstvo, teplo a energiu. Negatívne významy sú nevedomosť a menejcennosť.

Oranžová, ktorá je kombináciou červenej a žltej, sa považuje za teplú a energickú. Nemá vôbec žiaden upokojujúci účinok a je silne spojená s ambíciami a novými etapami v živote. Vo farebnej terapii sa používa na liečbu pľúc a na zvýšenie energetickej úrovne. Uvádza sa, že fyziologicky zvyšuje prietok krvi v mozgu, čo môže zvýšiť duševnú aktivitu. Je dobre viditeľná, preto sa často používa na stavbách alebo miestach, kde hrozí riziko poranenia.

Zelená - upokojuje, pôsobí jemne, vytvára vnútorný pokoj, šetrí zrak. Zelená farba charakterizuje bohatstvo, zdravie, prírodu, nádej, rast, sviežosť a zodpovednosť. Okrem toho zelená znamená tiež závisť, pocit viny, žiarlivosť a neporiadok.

Zelená farba sa nachádza v strede spektra a je obľúbená v nemocniciach, lebo vytvára prostredie pre výchovu a zdravie. Je to preto, lebo má silné spojenie s prírodou. Mnohé symboly a logá majú zelenú ako základnú farbu. Potom, čo bola uznaná ako farba, ktorá symbolizuje plodnosť, bola v pätnástom storočí často používaná na svadbách. Zelená je pre oko najjednoduchšia farba, keďže vytvára upokojujúci účinok, preto sa často používa v interiéri. Vedci zistili, že zelená zlepšuje čitateľské zručnosti. Niektorí študenti zistili, že držanie transparentného zeleného papiera nad materiálom na čítanie zlepšuje rýchlosť čítania a porozumenie textu.

Modrá - naopak od červenej, pôsobí upokojujúco, pasívne, chladno, podporuje koncentráciu a upokojuje. Modrá znamená pokoj, lásku, aristokraciu, prijatie, trpezlivosť, porozumenie, spoluprácu, pohodlie, oddanosť a istotu. Negatívne významy modrých odtieňov sú strach, chlad, pasivita a depresia.

Modrá je považovaná za farbu, ktorá upokojuje, ale aj za farbu podnikateľského prostredia. Z tohto dôvodu je mnoho izieb modrých, pretože je to farba, ktorá pomáha navodiť u ľudi pokoj. Môže vytvoriť aj stav depresie, pretože veľa modrej pôsobí chladno a smutne. Modrá farba tiež znižuje pulz a telesnú teplotu.

Fialová - pôsobí mysticky, tajomne, pôvabne a tlmí vášne. Fialová sa spája s čarodejníctvom, sofistikovanosťou a vierou, ale na druhej strane predstavuje zákaz. Táto farba sa len zriedka vyskytuje v prírode. Má najkratšiu vlnovú dĺžku v svetelnom spektre a nabáda k meditácii a hlbokému rozjímaniu u ľudí, ktorí ju vidia. Vzhľadom k tomu, že sa zriedkavo vyskytuje v prírode, historicky sa stala symbolom bohatstva a moci.

Biela - pôsobí únavne. Biela farba symbolizuje čistotu, sviežosť, ľahkosť a dobrotu, ale je aj synonymom zimy, chladu a vzdialenosti. Biela je farba úplného odrazu svetelného spektra. Považuje sa za čistú a sterilnú, preto je obľúbená v zdravotníctve, kde je sterilita nanajvýš dôležitá.

Čierna - predstavuje vážnosť, eleganciu, dramatickosť a oddanosť, ale na druhej strane má aj konotácie zla, smrti, emočného chladu a nevedomosti. Čierna farba pohlcuje všetky farby svetelného spektra. Táto vlastnosť pohlcovania svetla pôsobí ohrozujúco, čo je dôvod, prečo sa mnoho ľudí bojí tmy. Vytvára absolútnu jasnosť, keď sa používa na písanie správ, a dosahuje dobrú rovnováhu s bielou. Je tiež najhustejšia farba, preto môžu predmety, ktoré sú nafarbené na čierno, budiť dojem, že sú ťažké. Často sa používa vo svete módy a dizajnu pre jej efekt zužovania veľkosti tela.

Hnedá - farba, ktorá je evolučne veľmi spojená s naším mozgom, pretože naznačuje, že potravina je jedlá alebo zrelá. Podobne ako zelená, má silné spojenie s prírodou a zemou, považuje sa za druhú najobľúbenejšiu farbu medzi mužmi, hneď po modrej. Spája sa s teplom a pohodlím, pomáha ľuďom cítiť sa pohodlne a bezpečne.

Ružová - je považovaná za ženskú farbu, ktorá upokojuje, a za romantickú farbu, ktorá označuje jemné city.

Šedá - má sa za to, že má na nás malý alebo žiadny psychologický vplyv. Úradné oblečenie je zvyčajne šedej farby, z čoho vyplýva, že ju môžeme spájať so sebadôverou a samostatnosťou. Naznačuje nedostatok farieb a vitality, čo môže spôsobovať depresívne stavy. Tiež sa považuje za symbol času, začiatku zimného spánku, pretože dni sú kratšie a noci prichádzajú skôr.

Priestorový účinok farieb

Pre ľudské oko sa teplé farby zdajú byť bližšie a studené ďalej, hoci sa nachádzajú v rovnakej vzdialenosti od oka.

Ste nervózni, keď sa nachádzate v žltej miestnosti? Upokojuje a uvoľňuje vás modrá? Umelci a návrhári interiérov chápu, ako môžu farby dramaticky ovplyvniť náladu a emócie. Niektoré farby zvyšujú krvný tlak alebo urýchľujú metabolizmus. Vaše pocity v súvislosti s určitými farbami sú samozrejme veľmi často súčasťou vašich skúseností alebo kultúry, v ktorej žijete. Napríklad, zatiaľ čo biela farba v mnohých západných krajinách je symbolom čistoty a nevinnosti, v niektorých krajinách na východe je symbolom smútku.

Farby v priestore môžu byť pasívne, aktívne a neutrálne. Silné farby, zvlášť červená, oranžová a žltá, sú aktívne farby a ľuďom dodávajú energiu. Farby, ktoré pripomínajú nebo a vodu - modrá, zelená a svetlofialová, sú pasívne a majú upokojujúci účinok. Šedá farba je neutrálna a nemá zvláštny vplyv na ľudskú psychiku. Zelená farba je najprijateľnejšia pre ľudské oko, kým žltá je dráždivá.

Pre spálňu sa odporúčajú odtiene zelenej, modrej a fialovej. Majú relaxačný účinok a môže zvýšiť romantické pocity medzi vami a vaším partnerom. Pokiaľ chcete do vašej spálni priniesť harmóniu a pokoj, použite iba dva odtiene niektorej z neutrálnych alebo pasívnych farieb.

Voľba farby pri zariaďovaní interiéru

Pri navrhovaní alebo rekonštrukcii interiéru je najťažším rozhodnutím výber farieb, predovšetkým stien. Celkový vzhľad a dojem z miestnosti do značnej miery závisí od dobrého výberu farieb stien. Pri výbere farieb zlaďte farbu stien s farbou nábytku, účelom miestnosti, ktorú upravujete, prípadne s vašou obľúbenou farbou. Nezabudnite, aby bol aj nábytok, ktorý kúpite dodatočne, zladený s farbami, ktoré si vyberiete.

Ako vybrať farby?

Začnite s farebným kruhom – primárne farby (červená, modrá a žltá), sekundárne farby (oranžová, zelená a fialová) a terciárne farby (ktoré sú zmesou rôznych podielov primárnych a sekundárnych farieb a kombinovaním vytvárajú rôzne odtiene farieb). Biela a čierna sa často pridávajú k tejto kombinácii, aby sa získal jasnejší alebo tmavší odtieň.

Zvážte, či chcete teplé alebo studené farby. Červená farba môže pozdvihnúť atmosféru miestnosti, ale odporúča sa použiť ju na zvýraznenie jednej časti miestnosti. Neodporúča sa namaľovať detskú izbu na červeno, pretože to môže spôsobiť podráždenosť. Oranžová a žltá farba dodávajú miestnosti teplo, preto sa ich odporúča použiť najmä v miestnostiach otočených na sever. Studenšie farby ako zelená alebo farby ľadu sú považované za upokojujúce a odporúčajú sa do spálne. Šedá alebo tmavomodrá nie sú vhodné do kuchyne a jedálne.

Sýto zelené, modré, oranžové a žlté odtiene robia miestnosť priestrannejšou, odporúča sa použiť ich v kuchyni a jedálni.

Vytvorte si vlastnú farebnú schému.

Použite farebný kruh, aby ste vytvorili schému, ktorá najlepšie vyhovuje vašim preferenciám. Existujú štyri typy možných farebných schém:

Harmonické schémy

Všetky farby sú zladené a nekonkurujú si navzájom. Prevažuje upokojujúca nálada, pretože žiadna z farieb nevyžaduje zvláštnu pozornosť. Existujú dva typy harmonických schém:

Jednofarebná schéma znamená farbu nízkej intenzity, ako je béžová, svetlošedá alebo biela v obmedzenom rozsahu hodnôt. Táto schéma sa často používa na výstavné plochy, pretože jej povaha vytvára dokonalú kulisu. Ak chcete zdôrazniť predmet žiarivej, nápadnej farby, v tejto schéme určite upozorní na seba, tým že preruší jednofarebnosť.

Monochromatická schéma dáva miestnosti špecifický charakter. Skladá sa z jedného odtieňa, ale v širšom rozsahu hodnôt a intenzít ako u jednofarebnej schémy. Monochromatická schéma, ktorá je napríklad založená na žltej, môže zahŕňať svetložltú, citrónovo žltú a zlatožltú, ktoré môžu byť použité jednotlivo alebo v kombinácii.

Kontrastné schémy

Na rozdiel od harmonických schém, kontrastné schémy existujú, aby priťahovali pozornosť. V tomto prípade farba nie je pozadím, ale ústredným bodom. Existuje niekoľko účinných typov kontrastných schém. Kontrast môžete napríklad dosiahnuť pomocou analógových farieb, čo znamená, že môžete kombinovať napr. modrú s tyrkysovou (modro-zelenou), ktoré sú vo farebnom kruhu vedľa seba. Niekedy analógové farby nevytvárajú príliš veľký kontrast, ale vyzerajú viac ako harmonické schémy.

Ďalej môžete využiť kombináciu dvoch komplementárnych farieb, ktoré sú v kruhu oproti sebe, napr. modrú a oranžovú, ale môžete použiť aj modrú a niekoľko odtieňov oranžovej z druhej strany alebo naopak. Ak pridáte do hry viac farieb, vytvárate kontrast pomocou trojice, kde opäť môžete celú škálu rozšíriť o ďalšie odtiene každej farby z trojice. Okrem toho možno dosiahnuť veľmi krásne a harmonické kontrasty využitím teplých a studených farieb a celá oblasť sa môže ďalej rozšíriť vložením rôznych vzorov a materiálov.

Použitie vybranej palety farieb

Pri zariaďovaní miestnosti sa odporúča začať s položkami, akými sú nábytok a koberce, u ktorých je rozhodovanie ťažšie a okrem toho sú drahšie. Keď máte vybratý nábytok, zvoľte farbu stien.

Pri výbere farby stien buďte kreatívny - nie sú drahé a možno ich pripraviť akomkoľvek odtieni. Môžete sa rozhodnúť, či chcete zdôrazniť nábytok alebo steny. Napríklad, niekto sa rozhodne pre neutrálny nábytok, ale vyberá výrazné a intenzívne farby na steny, niekto vychádza z farieb slabej intenzity, aby zvýraznil nábytok v miestnosti.

Ako si vybrať farbu stien rôznych miestností v dome?

Farby stien - obývacia izba

Obývacia izba je miestnosť, kde trávite najviac času. V prípade obývacej izby môžete experimentovať s farbami, ale dávajte pozor, aby ste neurobili príliš veľký kontrast medzi farbami nábytku a stien. Tou najlepšou voľbou pre obývaciu izbu sú pastelové farby. Svetlejšie farby, ako je krém alebo svetložltá, pôsobia teplým dojmom, zatiaľ čo chladnejšie tóny, ako je šedá, vytvárajú formálnejšiu atmosféru. Sýte farby sa neodporúčajú, najmä sýta červená, zatiaľ čo vínová alebo gaštanová môžu byť dobrou voľbou.

Farby stien - kuchyňa a jedáleň

Do kuchyne a jedálne vyberte príjemné farby, aby ste sa pri príprave a konzumácii jedla cítili čo najpríjemnejšie. Farbu stien v kuchyni treba zladiť nielen s farbou kuchynskej linky, ale aj s farbou obkladu alebo sklenenej zásteny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kuchyne. Pre kuchyňu sú najlepšie svetlé, jemné a živé tóny. Broskyňová, hnedá a žltá môže byť dobrou voľbou, ale niektoré výraznejšie farby, ako tehlovo červená, môžu zvýrazniť neutrálne farby. Zemité tóny v jedálni dávajú pocit tepla, červená a oranžová môžu zvýšiť chuť do jedla. V tejto časti domu sa neodporúča používať studené odtiene šedej a modrej, pretože znižujú chuť do jedla.

Farby stien - spálňa

Spálňa je miestom pre relaxáciu a odpočinok, preto by mali byť aj farby stien zosúladené s účelom tejto miestnosti. Steny spálne je najlepšie namaľovať modrou, fialovou, šedou alebo béžovou. Neutrálne odtiene týchto farieb vám pomôžu ľahšie zaspať. Oranžová a červená farba nie sú vhodné pre spálňu, pretože budia.

Odporúčané farby sú zelená, modrá a svetlé a zemité tóny. Broskyňová, ružová a gaštanová môžu vytvoriť romantickú atmosféru.

Farby stien - detská izba

Steny detských izieb možno natierať rôznymi farbami. Farby by mali byť živé, ale nie príliš sýte a fluorescenčné, aby nevyvolávali agresiu u detí. Ak upravujete priestor pre bábätko, použite svetlejšie a jemnejšie farby a pastelové odtiene. V detskej izbe môžete na každú stenu zvoliť inú farbu, alebo dokonca na rovnakej stene použiť dve rôzne, zvyčajne kontrastné farby. Steny detskej izby urobíte ešte zaujímavejšími použitím nástenných samolepiek.

Chyby pri výbere farieb

Farby sú dôležitým dekoratívnym prvkom v interiérovom dizajne a určite vplývajú na súlad štýlov, krásu a pohodlie vášho domova. Preto treba výberu farby venovať zvláštnu pozornosť, prípadne sa poradiť s odborníkom a venovať dostatok času tomu, aby ste našli farby, ktoré obohatia váš domov.

Niektoré z najbežnejších a najčastejších chýb pri výbere farby a interiérových dekorácií:

Farba dekorácie je totožná s dominantnými predmetmi v priestore.

Ak chcete zdôrazniť ústredné predmety v miestnosti, napr. nábytok v obývacej izbe, zvoľte dekorácie rovnakej farby, ale svetlejších a jemnejších odtieňov. Úplne identické farby uzatvárajú priestor, okrem toho to, čo chcete zdôrazniť, zostane nezvýraznené. Preto k tmavému nábytku zvoľte svetlejšie odtiene kobercov, dekoračných vankúšov, závesov a podobného vybavenia.

Výber bielej alebo krémovej farby len preto, že si myslíte, že takto nič nepokazíte.

Ak si myslíte, že výber týchto farieb je najjednoduchší, a že ním nič nemôžete pokaziť, zamyslite sa znova. Dokonca aj neutrálne farby, ako je biela, šedá alebo béžová, prichádzajú v mnohých farbách a odtieňoch, takže aj v tomto prípade budete musieť investovať úsilie a čas, aby ste vybrali vhodnú farbu.

Použite vzory a obmedzte sa na tri alebo štyri farby, ktoré sa vám obzvlášť páčia a ktoré budú vyhovovať priestoru. Pred maľovaním stien použite testovaciu vzorku, namaľujte časť steny a preskúmajte farbu pri dennom svetle aj pri nočnom osvetlení.

Výber príliš svetlých a sýtych farieb.

Príliš svetlé alebo sýte farby interiéru sú vo väčšine prípadov príliš intenzívne. Veľmi priestranná a svetlá miestnosť môže „strpieť“ farby, akou je citrónová alebo sýto zelená, ale je rozhodne lepšie vybrať farby, ktoré splynú s prostredím, ktoré vám dajú pocit pohodlia a ktoré zakryjú prípadné nedostatky miestnosti. Ale ak ste vždy túžili po obývacej izbe v červenej farbe, namiesto svetlých odtieňov zvoľte tehlovú alebo malinovú.

Farba nevhodná pre priestor, na ktorý je určená.

Teplé farby pozitívne ovplyvňujú náladu a zdôrazňujú pohodlie, preto sú najvhodnejšou voľbou pre obývaciu izbu. Studené farby, akou je napr. striebristo modrá, prírodne zelená a levanduľová, majú upokojujúci účinok a sú vynikajúcou voľbou pre spálne.

Na druhej strane, zelené steny v kúpeľni alebo svetlé odtiene žltej farby v spálni môžu pôsobiť dráždivo, preto sa oplatí starostlivo zvážiť, ako sa chcete cítiť a čo chcete vybranou farbou v určitej miestnosti dosiahnuť.