O nás

Spoločnosť Chromos Svjetlost sídli v Lužani, mestečku neďaleko mesta Slavonski Brod.

Viac ako 100 ročná tradícia v oblasti výroby farieb a ideálna lokalita s veľmi dobrým dopravným spojením a infraštruktúrou sú výborným predpokladom fungovania a rozvoja spoločnosti.

Náš dlhodobý rast začal v polovici 90-tych rokov. Výnimočná kvalita výrobkov a veľmi úzky vzťah s našimi odberateľmi nám pomohli stať sa významným výrobcom na niektorých európskych trhoch.

Nepretržitá práca na zdokonaľovaní a ďalšom rozvoji týchto dvoch našich základných kameňov obchodnej stratégie nám pomáha zlepšovať naše obchodné výsledky rok čo rok. Náš systém tónovania zaručuje veľmi vysokú kvalitu a konkurencieschopnosť  na medzinárodných trhoch.

Významné investície do rozvoja nových a vylepšovania stávajúcich výrobkov priniesli širokú ponuku kvalitných produktov porovnateľných s najväčšími európskymi výrobcami farieb a lakov.

Táto kvalita našich výrobkov pomohla zvýšiť  dopyt po nich na európskych trhoch a náš export rastie. Skúsení zamestnanci a veľmi dobre vybavené vývojové centrum nám umožňuje hľadieť  do budúcnosti s istotou na ďalší rozvoj.

Vstup Chorvátska do EU nám umožňuje sa naďalej úspešne rozvíjať a osloviť ďalších zákazníkov v členských štátoch EU.

 • 1920.

  Založená výroba farieb v Ratkovici.

 • 1933.

  Otvorená výroba ´´suchých´´ farieb na steny Bojana v Cigleniku.

 • 1947.

  Bojana transformovaná do výrobného závodu v Lužani.

 • 1956.

  Založená spoločnosť  Svjetlost Lužani.

 • 1959.

  Produktová škála bola rozšírená a spoločnosť  premenovaná na Svjetlost chemický priemysel.

 • 1977.

  Spoločnosť sa stáva dcérskou spoločnosťou Chromos chemické továrne a je premenovaná na Chromos Svjetlost.

 • 2000.

  Predstavenie novej škály ekologických produktov Aqualux.

 • 2005.

  Produktový rad rozšírený o omietky.

 • 2010.

  Produktový rad rozšírený o priemyslové výrobky.

 • 2014.

  Sa začal projekt ZA NIJANSU BOLJI (O TROCHU LEPŠÍ), pričom bolo 50 % prostriedkov na projekt získaných zo trukturálnych fondov EÚ. Cieľom bolo zvýšenie výrobných a skladovacích kapacít a zamestnanie 24 nových pracovníkov.

 • 2016.

  V rámci projektu ZA NIJANSU BOLJI (O TROCHU LEPŠÍ) bola postavená nová prevádzka o rozlohe 800 m2. Rozšírenie trhu aj na krajiny EÚ.

 • 2017.

  Realizácia projektu s názvom ZA NIJANSU BOLJI-ICT, ktorého cieľom bolo získanie nového informatického vybavenia a modernizácia aktuálneho systému ERP ako aj systému prevádzky skladu.

 • 2020.