SIMPRA nano primer

POPIS PRODUKTU

Simpra Nano Primer je hĺbková nano-impregnácia používaná v exteriéroch na vysoko nasiakavé podklady, betón, karbonizované vápenné, vápenocementové a cementové omietky. Taktiež je vhodná na podklady, z ktorých sa úplne nepodarilo odstrániť prach a na ktoré sa plánuje aplikácia FASENA AKRIL akrylátovej či FASENA SILIKON silikónovej farby a na vláknocementové a sadrokartónové dosky pred natieraním disperznými nátermi alebo aplikáciou tenkovrstvových dekoratívnych omietok. Nie je vhodná na použitie ako základný náter pod silikátové farby. Suchý náter je bezfarebný, nevytvára film, je bez lesku a preniká do hĺbky, zjednocuje a spevňuje podklad a chráni ho pred atmosférickými vplyvmi. Spevňuje podklady, ktoré prechádzajú v prach, preto je Simpra Nano Primer je impregnácia vhodná na podklady, na ktoré sa budú nanášať vyrovnávacie a vystužovacie fasádne nátery obohatené o polymérová pojivá. Je nutná ako podklad pod FASENA FIBER a FASENA ELASTIC.

POUŽITIE

Pred použitím sa riedi vodou v pomere 1:1, Zasychanie je min. 12 hodín, ochrana pred zrážkami 24 hodín. Podklad, na ktorý sa aplikuje, musí byť čistý, suchý a pevný. Aplikuje sa štetcom alebo valčekom v jednej vrstve na bežne nasiakavom podklade (betónové podklady a omietka) a v dvoch vrstvách v prípade veľmi nasiakavých podkladov (pórobetón, sadra).

RIEDIDLO

Riedi sa čistou vodou.

VÝDATNOSŤ

V jednej vrstve 8-10 m2 / 1 liter podľa nasiakavosti povrchu. Nesmie zamrznúť.

BALENIE

5L / 15L

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY