Cookies

Pravidlá ochrany osobných údajov na internetových stránkach

PRAVIDLÁ O OCHRANE SÚKROMIA

Naše záväzky
Chromos-Svjetlost d.o.o. prikladá veľký význam ochrane Vášho súkromia. Chromos-Svjetlost d.o.o. prijala bez výhrady regulatívu General Data Protection Regulation (GDPR) v rámci zákonodarstva Európskej únie. Prosíme, aby ste si prečítali pravidlá o ochrane súkromia, a dozvedeli sa tak, ako zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme informácie, ktoré ste nám sprístupnili prostredníctvom fomulára „Kontaktujte nás“ na našej webstránke. Zhromažďujeme rôzne typy informácií, vrátane informácií, ktorými sa identifikujete ako jednotlivec (osobné informácie). Podrobné vysvetlenie poskytujeme v nasledujúcom texte.

Aké informácie zhromažďuje Chromos-Svjetlost d.o.o.?
Keď používate našu internetovú stránku, môžeme zhromažďovať údaje, o ktoré ste sa rozhodli s nami podeliť. Napríklad vo formulári „Kontaktujte nás“ ste nám zverili svoje údaje. Môžeme tiež zhromažďovať informácie spojené s Vašim prístupovým zariadením, ako aj IP adresu, cez ktorú ste sa na internetové stránky dostali. Pre viac informácií o tejto časti si prosím prezrite doleuvedenú sekciu: „Cookiesi a ostatné trackingové technológie“.
Pri použití uvedených formulárov zhromažďujeme údaje priamo o Vás, ako sú Vaše meno, e-mailová adresa, domová adresa a telefónne číslo, aby sme Vám mohli poskytnúť požadovanú službu.  

Ako využívame informácie?
Keď sa s nami podelíte o svoje údaje, získané informácie môžeme ďalej použiť na včasnú odpoveď na Vašu otázku týkajúcu sa napríklad určitých výrobkov alebo služieb, resp. formulára „Kontaktujte nás“. Tieto údaje používame aj na spravovanie a vylepšovanie našej internetovej stránky, ako aj analýzy internetovej stránky za účelom sledovania marketingu, resp. popularity jednotlivých častí internetovej stránky.


Pri využívaní služieb môžeme Vaše údaje využívať tak,

  • aby sme dosiahli želanú komunikáciu za účelom Vašej požiadavky ohľadom určitého výrobku. Takže, keď napríklad pošlete svoju žiadosť pomocou kontaktového formulára, Chromos-Svjetlost d.o.o. zhromažďuje získané osobné údaje pre pokračovanie komunikácie za účelom komerčnej spolupráce,
  • aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na zapísanie sa prostredníctvom formulára „Kontakujte nás“,
  • keď užívateľ navštívy našu webovú stánku, pričom klikne na určitú jej podstránku, zhromažďujú sa anonymné informácie ohľadom navštevovania týchto podstránok v rámci našej webstránky (nástroje Google Analytics).
     

Spolupráca s treťou stranou

 

Vaše osobné údaje neprenajmeme ani nepredáme žiadnej tretej strane. O žiadne osobné údaje našich užívateľov sa nedelíme so žiadnymi tretími stranami.

 

Naši zamestnanci nemajú právo využívať osobné údaje zhromaždené za účelom spolupráce užívateľov s Chromos-Svjetlost d.o.o.

 

Hoci je to málo pravdepodobné, v prípade, že obdržíme súdny príkaz príslušného orgánu, spoločnosť Chromos-Svjetlost d.o.o.  bude povinná vydať mu požadované údaje. Chromos-Svjetlost d.o.o.  podnikne všetky príslušné kroky, aby si preverila, či majú službukonajúce orgány skutočne legitímne dôvody a právomoci na disponovanie požadovanými údajmi.

Bezpečnosť a súkromie

 

Spoločnosť Chromos-Svjetlost d.o.o. chráni osobné údaje pred neoprávneným používaním.  Chromos-Svjetlost d.o.o. používa pritom organizačné, technické i fyzické bezpečnostné opatrenia, aby boli zhromaždené údaje adekvátne chránené.  

Cookies a ostatné trackingové technológie

Informácie zo súborov cookies nám pomáhajú pochopiť, ak naši používatelia používajú webstránku, a to za účelom zvyšovania kvality uverejnených údajov voči užívateľom a užívateľskému prostrediu. Opčné súbory cookies obsahujú cookies Google Analytics (ktorého cookies sledujú navštevovanosť a analyzujú úspešnosť webstránky, pričom sú tieto spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o. dostupné ako štatistické údaje, bez osobných údajov jednotlivých užívateľov), ako aj cookies zo sociálnych sietí (napr. Facebook), umožňujúce užívateľom rozdeliť sa o isté informácie prostredníctvom vlastnej adresy na sociálnych sieťach.

Keď vstúpite na webstránku prvýkrát, objaví sa nápis upozorňujúci na existenciu súborov cookies pýtajúci si súhlas s ich používaním.  

Pri ďalšom prezeraní danej web stránky, súhlasíte s použitím súborov cookies.

Užívateľ webstránky môže prostredníctvom nastavení svojho prehliadača vždy samostatne rozhodovať (obmedziť alebo zakázať) prijímanie cookies. Pripomeňme len, že zakázanie súborov cookies môže mať vplyv na fukčnosť a interakciu komunikácie s webovou stránkou, pričom odmietame niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú stratu funkčnosti a/alebo obsahu webstránky pri všetkých prípadoch samostatného rozhodovania o obmedzení prijímania súborov cookies užívateľom.

Dodatočné informácie o konfigurovaní nastavení prehliadača na súbory cookies môžete nájsť na nasledovných linkoch:

tu sa dozviete viac o spôsobe súkromného prehliadania a nastavenia súborov coookies vo Firefoxe,

tu o spôsobe anonymného spôsobu a prehliadaní pomocou nastvenia súborov cookiesa v prehliadači Google Chrome,

tu si prečítajte o spôsobe práce "InPrivate" a nastaveniach cookies v prehliadači  Internet Explorer,

tu nájdete viac informácií o moduse "Súkromná navigácia" a nastaveniach cookies v prehliadači Safari.

Používaním týchto webových stránok sa predpokladá, že sú používatelia vo všetkých aspektoch informovaní a súhlasia s podmienkami používania, vrátane ustanovení o spracúvaní a ochrane osobných údajov a možnostiach spojených so súbormi cookies.

Aké mám možnosti?
Možete sa rozhodnúť nepodeliť sa s nami o požadované údaje. Majte pritom na zreteli, že sú určité údaje potrebné, aby sme mohli získať spätnú informáciu ohľadom požadovaných výrobkov alebo služieb, ako aj odpoveď na Vaše údaje z formulára „Kontaktujte nás“.

Prístup k Vašim osobným údajom a ich aktualizácia

Pre prezeranie svojich osobných údajov a overenie ich správnost, nás kontaktujte cez info@chromos-svjetlost.hr. Spoločnosť Chromos-Svjetlost d.o.o.  spraví všetko preto, aby Vám do 30 dní od Vašej žiadosti o prístup poskytla k dispozícii Vaše údaje a podľa potreby ich aktualizovala, zmenila alebo úplne vymazala. Ak by sme z nejakých dôvodov neboli v stave splniť Vašu požiadavku do 30 dní, budete oboznámení s časom sprístupnenia svojich údajov, ako aj o zdôvodnení, prečo Vám Vaše údaje nemôžeme v danom období sprístupniť.

Otázky spojené s Pravidlami o ochrane súkromia
V prípade ďalších otázok a prípadných výhrad spojených s problematikou ochrany Vaših osobných údajov nás kontaktujte na info@chromos-svjetlost.hr. Akákoľvek požiadavka či výhrada spojená so súkromím bude zaregistrovaná a preskúmaná, pričom sa zabezpečia patričné výsledky tohto preskúmania. Pokiaľ sa ustanoví, že ide o požiadavku dôvodnú, budú podniknuté patričné opatrenia.