BETONTON

OPIS PROIZVODA

Boja za betonske površine izrađena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Postojana je na svim vrstama vapnenih i cementnih podloga, otporna na atmosferilije i habanje.

PRIMJENA

Koristi se za zaštitu i dekoraciju svih vrsta vertikalnih betonskih i fasadnih površina, podzida, stepeništa, azbestno-cementnih krovnih pokrivača i slično. Podloga na koju se nanosi mora biti tvrda, suha, oslobođena slabo vezanih slojeva i čista. Beton mora biti star najmanje četiri tjedna. Ne koristi se za zaštitu i dekoraciju hodnih površina.

RAZRJEĐIVAČ

Ne razrijeđuje se.

POTROŠNJA

0,20 l /m2 u dva sloja.

PAKIRANJE

0,75l / 5 l / 15 l

ASORTIMAN

  • BT01 bijeli
  • BT02 krem
  • BT04 oker
  • BT05 crveni
  • BT03 žuti
  • BT07 sivi
  • BT08 plavi
  • BT06 smeđi
  • BT10 crni

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE